Alumni baza
Alumni informacije
  • Ukupan broj diplomaca: 1675
  • Broj registrovanih diplomaca: 284
  • Ukupan broj poslova: 91
  • Broj aktivnih poslova: 0
Novi diplomci
VLADAN BLAGOJEVIĆ, Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj, 2024-07-11
AJLA OSMIĆ, Saobraćaj - Informatika u saobraćaju, 2024-07-11
MEDINA TALETOVIĆ, Saobraćaj - Logistika, 2024-07-09
JOVANA ĐURIĆ, Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj, 2024-07-05
STOJAN FILIPOVIĆ, Saobraćaj - Motorna vozila, 2024-07-05

Više informacija...
Novi poslovi
Glavni inženjer za eksploataciju, ŽRS a.d. Doboj, Novi Grad
Viši asistent, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, Doboj
Viši asistent, Saobraćajni fakultet Doboj , Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Doboj
Stručni saradnik za poslove energetske efikasnosti, rasvjetu i komunalni katastar, Grad Gradačac, Gradačac
Vanredni profesor, Saobraćajni fakultet Doboj , Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Doboj

Više informacija...
Oglasi za posao
Alumni obavještenja