Alumni baza
Alumni informacije
  • Ukupan broj diplomaca: 1660
  • Broj registrovanih diplomaca: 269
  • Ukupan broj poslova: 90
  • Broj aktivnih poslova: 0
Novi diplomci
MAJA BLAGOJEVIĆ, Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj, 2024-03-26
ALEKSA MIRČETIĆ, Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj, 2024-03-25
VANJA VANOVAC, Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj, 2024-03-19
SENAD BATALEVIĆ, Saobraćaj - Motorna vozila, 2024-02-29
SENAD BATALEVIĆ, Saobraćaj - Motorna vozila, 2024-02-28

Više informacija...
Novi poslovi
Glavni inženjer za eksploataciju, ŽRS a.d. Doboj, Novi Grad
Viši asistent, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, Doboj
Viši asistent, Saobraćajni fakultet Doboj , Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Doboj
Stručni saradnik za poslove energetske efikasnosti, rasvjetu i komunalni katastar, Grad Gradačac, Gradačac
Vanredni profesor, Saobraćajni fakultet Doboj , Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Doboj

Više informacija...
Oglasi za posao
Alumni obavještenja