Alumni informacije
Ukupan broj diplomaca: 1670
Broj registrovanih diplomaca: 282
Ukupan broj poslova: 91
Broj aktivnih poslova: 0
Novi diplomci
NIKOLINA KESER, Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj, 2024-06-10
SAMED TUBIĆ, Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj, 2024-06-05
RAHELA SALATOVIĆ, Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj, 2024-05-31
JOVANA DAVIDOVIĆ, Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj, 2024-05-29
DEJAN KITIĆ, Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj, 2024-05-29

Više informacija...
Novi poslovi
Glavni inženjer za eksploataciju, ŽRS a.d. Doboj, Novi Grad
Viši asistent, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, Doboj
Viši asistent, Saobraćajni fakultet Doboj , Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Doboj
Stručni saradnik za poslove energetske efikasnosti, rasvjetu i komunalni katastar, Grad Gradačac, Gradačac
Vanredni profesor, Saobraćajni fakultet Doboj , Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Doboj

Više informacija...