Alumni informacije
Ukupan broj diplomaca: 1662
Broj registrovanih diplomaca: 279
Ukupan broj poslova: 91
Broj aktivnih poslova: 0
Novi diplomci
TATJANA KOVAČIĆ, Saobraćaj - Logistika, 2024-04-29
SANIDA SEJDINOVIĆ, Saobraćaj - Logistika, 2024-04-29
MAJA BLAGOJEVIĆ, Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj, 2024-03-26
ALEKSA MIRČETIĆ, Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj, 2024-03-25
VANJA VANOVAC, Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj, 2024-03-19

Više informacija...
Novi poslovi
Glavni inženjer za eksploataciju, ŽRS a.d. Doboj, Novi Grad
Viši asistent, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, Doboj
Viši asistent, Saobraćajni fakultet Doboj , Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Doboj
Stručni saradnik za poslove energetske efikasnosti, rasvjetu i komunalni katastar, Grad Gradačac, Gradačac
Vanredni profesor, Saobraćajni fakultet Doboj , Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Doboj

Više informacija...