Posao - Stručni saradnik za poslove energetske efikasnosti, rasvjetu i komunalni katastar
Radno mjesto Stručni saradnik za poslove energetske efikasnosti, rasvjetu i komunalni katastar  
Grana/djelatnost Državna služba i uprava  
Institucija Grad Gradačac  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Gradačac  
Veb sajt institucije http://www.gradacac.ba/