O Udruženju

Alumni organizacija Saobraćajnog fakulteta Doboj je dobrovolјno udruženje u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Saobraćajnom fakultetu Doboj. Svrha ovog udruženja je povezivanje svih generacija studenata Saobraćajnog fakulteta Doboj, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje.

Misija

Stvaranje trajnih veza između alumnija, studenata, nastavnika fakulteta, akademske i šire zajednice.

Ciljevi

  • promovisati postojanost, rad i značaj Alumni udruženja,
  • uvezati bivše studente Saobraćajnog fakulteta Doboj u Alumni organizaciju,
  • kreirati bazu alumnija sa njihovim podacima i napraviti je dostupnom u cilјu sklapanja budućih poslovnih veza,
  • izgradnja i jačanje veza između studenata, alumnija, kadra fakulteta i zajednice,
  • jačanje reputacije i promovisanje interesa Saobraćajnog fakulteta Doboj,
  • razvijanje saradnje Saobraćajnog fakulteta Doboj sa ustanovama, institucijama i firmama u kojima su angažovani bivši studenti,
  • učešće u međunarodnoj naučnoj i stručnoj razmjeni i uspostavlјanje relacija sa Alumni asocijacijama iz regiona i šire,
  • međunarodna akreditacija,
  • unapređenje akademskih vještina prema zahtjevima područja rada, javnog sektora kao i svih ostalih interesnih grupa.

Članstvo

Redovnim članom Alumni udruženja može se postati dobrovolјno, registracijom na ovom portalu i potpisivanjem elektronske pristupnice, čime se prihvaćaju cilјevi Alumni udruženja. Pristup (članstvo) organizaciji je besplatno.

Dobro došli u Alumni Saobraćajnog fakulteta Doboj!

Registracija