SAMED TUBIĆ
Ime SAMED  
Prezime TUBIĆ
Studijski program Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  
Datum diplomiranja 2024-06-05