RAHELA SALATOVIĆ
Ime RAHELA  
Prezime SALATOVIĆ
Studijski program Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  
Datum diplomiranja 2024-05-31