JOVANA DAVIDOVIĆ
Ime JOVANA  
Prezime DAVIDOVIĆ
Studijski program Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  
Datum diplomiranja 2024-05-29