BOJANA KOPIĆ
Ime BOJANA  
Prezime KOPIĆ
Studijski program Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  
Datum diplomiranja 2023-12-28