JOVANA JOVIĆ
Ime JOVANA  
Prezime JOVIĆ
Studijski program Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  
Datum diplomiranja 2023-12-25