NAIDA ĆOSATOVIĆ
Ime NAIDA  
Prezime ĆOSATOVIĆ
Studijski program Saobraćaj - Logistika  
Datum diplomiranja 2023-12-11