AIDA ALIĆ
Ime AIDA  
Prezime ALIĆ
Studijski program Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  
Datum diplomiranja 2012-03-16