MARIJA ABAZOVIĆ
Ime MARIJA  
Prezime ABAZOVIĆ
Studijski program Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  
Datum diplomiranja 2021-11-05