Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
KAURIN  DANIJEL  Saobraćaj - Poštanski saobraćaj  2012-07-09 
DEJANOVIĆ  DRAGANA  Saobraćaj - Željeznički saobraćaj  2012-07-07 
PAVLOVIĆ  MARKO  Saobraćaj - Željeznički saobraćaj  2012-07-06 
VUKAJLOVIĆ  IGOR  Saobraćaj - Željeznički saobraćaj  2012-07-02 
MATIJEVIĆ  TANJA  Saobraćaj - Željeznički saobraćaj  2012-06-21 
MARIĆ  BOJAN  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2012-06-15 
ZARIĆ  RANKA  Saobraćaj - Željeznički saobraćaj  2012-06-14 
POLJAŠEVIĆ  MILORAD  Saobraćaj - Logistika  2012-06-11 
ČABRIĆ  NERMIN  Saobraćaj - Logistika  2012-06-11 
NAKIĆ  DRAŽEN  Saobraćaj - Logistika  2012-06-08 
LEJIĆ  LJUBA  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2012-06-07 
NIKIĆ  VALENTINA  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2012-05-30 
JOTANOVIĆ  TANJA  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2012-05-21 
JOZINOVIĆ  DEJANA  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2012-05-14 
KUZMIĆ  GORAN  Saobraćaj - Logistika  2012-05-12 
MARKOVIĆ  MAJA  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2012-05-03 
SPASIĆ  PREDRAG  Saobraćaj - Željeznički saobraćaj  2012-04-25 
BOGDANOVIĆ  IVANA  Saobraćaj - Telekomunikacije  2012-04-21 
BOJANOVIĆ  SIMO  Saobraćaj - Željeznički saobraćaj  2012-04-17 
TUBIĆ  DARIJANA  Saobraćaj - Logistika  2012-04-17 

Strana 71 od 84, 20 od ukupno 1675 slogova, prikaz od sloga 1401 do sloga 1420