Diplomci
Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
BOGDANIĆ  SINIŠA  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2018-12-25 
BOGDANOVIĆ  IVANA  Saobraćaj - Telekomunikacije  2012-04-21 
BOGDANOVIĆ  JORDAN  Saobraćaj - Poštanski saobraćaj  2013-03-08 
BOGDANOVIĆ  SRĐAN  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2021-01-22 
BOGDANOVIĆ  TOMISLAV  Saobraćaj - Logistika  2020-01-15 
BOJIĆ  BRANISLAV  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2011-10-17 
BOJIĆ  VIOLETA  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2011-04-09 
BONIĆ  ANA  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2020-09-24 
BONIĆ  ANA  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2022-07-12 
BOROJEVIĆ  GORAN  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2018-04-25 
BOSIĆ  NEMANJA  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2018-03-12 
BOŠNJAK  GORAN  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2020-12-02 
BOŠNJAK  KATARINA  Saobraćaj - Telekomunikacije  2014-02-01 
BOTIĆ  ARMINA  Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj  2021-10-08 
BOŽANOVIĆ  JELENA  Saobraćaj - Telekomunikacije  2013-12-30 
BOŽANOVIĆ  JOVANA  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2021-06-03 
BOŽANOVIĆ  SANJA  Saobraćaj - Telekomunikacije  2017-09-29 
BOŽIĆ  GORDANA  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2014-07-25 
BOŽIĆ  SAŠA  Saobraćaj - Željeznički saobraćaj  2018-10-02 
BOŽIĆ  VIOLETA  Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj  2017-12-25 

Strana 6 od 71, 20 od ukupno 1411 slogova, prikaz od sloga 101 do sloga 120