Kontakt informacije

Alumni organizacija Saobraćajnog fakulteta Doboj

Vojvode Mišića 52, 74000 Doboj

Telefon: +387 53 205 900

Fax: +387 53 200 103

E-mail: alumni@sf.ues.rs.ba