Posao - Stručni saradnik
Radno mjesto Stručni saradnik  
Grana/djelatnost Državna služba i uprava  
Institucija Opština Vlasenica  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Vlasenica  
Veb sajt institucije