Posao - Viši stručni saradnik za poslove saobraćaja
Radno mjesto Viši stručni saradnik za poslove saobraćaja  
Grana/djelatnost Državna služba i uprava  
Institucija Grad Lukavac  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Lukavac  
Veb sajt institucije www.lukavac.ba