Posao - Viši stručni saradnik za energijsku efikasnost i komunalne poslove
Radno mjesto Viši stručni saradnik za energijsku efikasnost i komunalne poslove  
Grana/djelatnost Državna služba i uprava  
Institucija Grad Gradačac  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Gradačac  
Veb sajt institucije