Posao - Referent mehanizacije održavanja
Radno mjesto Referent mehanizacije održavanja  
Grana/djelatnost Građevinarstvo  
Institucija Geokop d.o.o. Derventa  
Država Bosnia and Herzegovina  
Grad/mjesto institucije Derventa  
Veb sajt institucije